Comissió Acadèmica

Contenido en el idioma por defecto

Membres de la comissió

  • Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
  • Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
  • Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks
  • Sr. Ignasi Palmer Forés
  • Sra. Francisca Garcias Gomila