Comissió Permanent

Contenido en el idioma por defecto

Membres de la comissió

  • Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
  • Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
  • Sr. Jaume Carot Giner, Rector de la UIB
  • Sra. Irene Nadal Gómez, Secretària General de la UIB
  • Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual
  • Sr. Joan Llobera Cànaves
  • Sr. Jaume Ribas Seguí