Comissió Econòmica

Contenido en el idioma por defecto

Membres de la comissió

  • Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
  • Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
  • Sra. María Consolación Hernández Guerra
  • Sr. Gabriel Caldentey Ramos
  • Sr. Ignasi Palmer Forés
  • Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual