Comissió de Relacions amb la Societat

Contenido en el idioma por defecto

Membres de la comissió

  • Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president
  • Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària
  • Sra. Carme Planas Palou
  • Sr. Ignasi Palmer Forés
  • Sr. Ismael Pelegrí Pons
  • Sr. Sebastián Lora Sánchez
  • Sra. Eva Cerdeiriña Outeiral
  • Sra. Mercedes Vacas Guerrero
  • Sr. Jaume Ribas Seguí